Sede Electrónica Ayuntamiento de Sueca
Usuario anónimo
Conectar
20/01/2021 17:00:28 Ajuntament de Sueca :: Inicio :: Quejas y Sugerencias

OpenCERTIACQuejas y Sugerencias
 •  
 • 1. Esta entitat sol?licita per a la seua identificació en compliment de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, dades de caràcter personal, la finalitat de la qual és la realització de la tramitació sol?licitada.

  2. Les persones per mitjà de la identificació fefaent i la seua firma, presten el seu consentiment expresse perquè les dades personals que proporcionen, així com en la documentació adjunta, siguen tractats per l'Alcalde - President, com a Responsable del tractament amb la finalitat de les gestions pròpies de la sol?licitud i conforme el procediment administratiu que competisca. Sent la legitimació un compliment legal o el propi interés d'un tercer.

  3. Les dades seran conservats durant els terminis necessaris per a complir amb la finalitat mencionada i els establits legalment.

  4. Les dades personals aportats hauran de ser comunicats a les diferents àrees responsables de la tramitació, o altres entitats en els supòsits previstos en la normativa, amb el propòsit de fer efectiva la gestió i tramitació de la seua comunicació.

  5. En el cas que el tràmit sol?licitat comporte una autorització per a la consulta de dades, estos podran ser cedits y/o comunicats als organismes per als que es va prestar el consentiment. (En el cas que no atorguen el seu consentiment per a la consulta d'algunes de les dades anteriorment consignats, hauran de presentar la corresponent documentació en paper).

  6. Declara per a això haver rebut la informació sobre la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió (dret a l'oblit) , limitació del tractament i sol?licitar la portabilitat de les seues dades, així com revocar el consentiment prestat, per mitjà del Registre Electrònic o dirigint-se per escrit al Registre General d'esta entitat en qualsevol de les formes previstes en la Llei 39/2015.

rss | sueca@sueca.es | XHTML 1.0 | CSS 2.1 | WAI-AA