Seu electrònica Ajuntament de Sueca
Usuari anònim
Connectar
Ajuntament de Sueca :: Inici :: Queixes i suggeriments

OpenCERTIACQueixes i suggeriments
 •  
 • INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (RGPD 2016/679 i LOPDGDD 3/2018)

  RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: AJUNTAMENT DE SUECA (NIF P4623700D)
  FINALITATS DEL TRACTAMENT: La gestió de la seva sol·licitud, dubte o consulta i la tramitació administrativa que en el seu cas es pugui derivar d'aquesta.
  LEGITIMACIÓ PER Al TRACTAMENT: Consentiment de la persona interessada (article 6.1,a del RGPD) i l'exercici de poders públics conferits al Responsable (article 6.1,e del RGPD).
  DESTINATARIS DE LES DADES: Les Administracions Públiques en l'exercici de les seves competències, quan sigui necessari per a la gestió de la seva sol·licitud.
  TERMINI DE CONSERVACIÓ: Les dades proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals del Responsable.
  EXERCICI DE DRETS: Les persones interessades podran sol·licitar l'accés, rectificació o supressió de les seves dades, així com exercitar altres drets, a través de la seu electrònica.
  CONTACTE DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES I INFORMACIÓ ADDICIONAL: dpd@sueca.es / https://www.sueca.es/es/noticia-transparencia/proteccion-datos

Política de privacitat

rss | sueca@sueca.es | XHTML 1.0 | CSS 2.1 | WAI-AA